คณะวิชา/หน่วยงาน

 
 

ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง : ทุุกคณะ/วิชา

หน่วยงาน
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเมื่อ
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดซื้อเครื่องวัดพื้นที่ใบแบบมือถือจำนวน 1 เครื่อง 16 ส.ค. 2560
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์ค่าพลังงาน จำนวน 1 ชุด โดยวิธีสอบราคา 31 พ.ค. 2560
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดซื้อครุภัณฑ์โคเนื้อ จำนวน 4 ตัว ด้วยวิธีตกลงราคา 29 มิ.ย. 2559
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 100 เครื่อง ด้วยวิธีสอบราคา 30 มี.ค. 2559
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 100 เครื่อง ด้วยวิธีสอบราคา 20 ม.ค. 2559
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 100 เครื่อง ด้วยวิธีสอบราคา 20 ม.ค. 2559
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จ้างเหมาบริการดูแลสวนและสนาม อาคารปฏิบัติการคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 17 ก.ย. 2558
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร งานจ้างเหมาบริการรถยนต์รับ-ส่ง บุคลากรและนักศึกษา คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 17 ก.ย. 2558
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ครุภัณฑ์เครื่องบดตัวอย่างอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด 16 ก.ย. 2558
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ฟาร์มสาธิตคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 7 ก.ย. 2558
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดเนื้อเยื่อ (Microtome) สำหรับงานพยาธิวิทยา จำนวน 1 รายการ 19 พ.ย. 2557
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดซื้อครุภัณฑ์ระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องวงจรปิด จำนวน 1 ระบบ 30 พ.ย. 542
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมแซมตกแต่งภายใน ห้อง อษ1202 อาคารอักษรศาสตร์1 คณะอัการศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 4 มิ.ย. 2562
คณะอักษรศาสตร์ จ้างเปลี่ยนโคมไฟฟ้าและหลอดฟ้า ชั้น4,5,6 อาคาร 50 ปี 21 พ.ค. 2562
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมผนังห้องน้ำชาย-หญิง และซ่อมแซมทางเดินหน้าห้องน้ำ อาคาร 50 ปี 21 พ.ค. 2562
คณะอักษรศาสตร์ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ภาควิชาภูมิศาสตร์) 21 พ.ค. 2562
คณะอักษรศาสตร์ ครุภัณฑ์เครื่องฉายภาพ 3 มิติ 9 เม.ย. 2562
คณะอักษรศาสตร์ ซื้อมอเตอร์ปั๊มน้ำ พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง 28 มี.ค. 2562
คณะอักษรศาสตร์ ซื้อมอเตอร์ปั๊มน้ำ ขนาด 1.5 HP พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง 28 มี.ค. 2562
คณะอักษรศาสตร์ ซื้อครุภัณฑ์กล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง อาคาร 50 ปี 27 มี.ค. 2562
คณะอักษรศาสตร์ ซื้อครุภัณฑ์ตู้เก็บของ 26 มี.ค. 2562
คณะอักษรศาสตร์ จ้างติดตั้งตาข่ายลวดชุบกัลป์วาไนท์พ่นสีทึบ อาคาร 50 ปี 25 มี.ค. 2562
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมผนังห้องน้ำชาย-หญิง อาคาร 36 ปี 15 มี.ค. 2562
คณะอักษรศาสตร์ เครื่องมือสำรวจหยั่งน้ำหาความลึก ระบบดิจิตอล ชนิดสองความถี่ พร้อมโปรมแกรมประมวลผล 5 มี.ค. 2562
คณะอักษรศาสตร์ ซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้ประชุม 22 ก.พ. 2562
คณะอักษรศาสตร์ ซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง 22 ก.พ. 2562
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมสิ่งชำรุด (ห้องอเนกประสงค์ อาคาร 36 ปี) 21 ก.พ. 2562
คณะอักษรศาสตร์ ซื้อม่านกรองแสงพร้อมผ้าม่านโปร่ง พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง 20 ก.พ. 2562
คณะอักษรศาสตร์ ครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ 20 ก.พ. 2562
คณะอักษรศาสตร์ ซื้อครุภัณฑ์กล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง 20 ก.พ. 2562
คณะอักษรศาสตร์ ซื้อเครื่องมัลติมีเดียร์โปรเจคเตอร์ ขนาด 3,600 ANSI lumens 20 ก.พ. 2562
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมเปลี่ยนสลิงลิฟต์และสลิงตรวจจับความเร็วลิฟต์ อาคารวชิรมงกุฎ 18 ก.พ. 2562
คณะอักษรศาสตร์ ซื้อตู้โชว์หนังสือ 11 ก.พ. 2562
คณะอักษรศาสตร์ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กระดานไวน์บอร์ด 11 ก.พ. 2562
คณะอักษรศาสตร์ ซื้อเคาเตอร์ผู้มาติดต่อ 11 ก.พ. 2562
คณะอักษรศาสตร์ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 8 ก.พ. 2562
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมสิ่งชำรุดภายในคณะอักษรศาสตร์ 6 ก.พ. 2562
คณะอักษรศาสตร์ จ้างออกแบบและเขียนแบบทาสีภายนอกและปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคาร 36 ปี และอาคารอักษรศาสตร์5 31 ม.ค. 2562
คณะอักษรศาสตร์ ซื้อครุภัณฑ์กล้องสำรวจประมวลผลรวมระบบแสงเลเซอร์ พร้อมโปรแกรมประมวลผล 24 ม.ค. 2562
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมแซมกรุผนังห้องเรียน อาคาร 36 ปี 23 ม.ค. 2562
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมห้องคณะกรรมการนักศึกษา คณะอักษรศาสตร์ 23 ม.ค. 2562
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมลิฟต์ อาคารวชิรมงกุฎ 28 พ.ย. 2561
คณะอักษรศาสตร์ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 28 พ.ย. 2561
คณะอักษรศาสตร์ ซ่อมสิ่งชำรุดภายในคณะอักษรศาสตร์ 26 พ.ย. 2561
คณะอักษรศาสตร์ จ้างติดตั้งสายใยแก้วนำแสงพร้อมอุปกรณ์สำหรับอินเตอร์เน็ต อาคารวัชรนาฏยสภา 23 พ.ย. 2561
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมสิ่งชำรุดภายในคณะอักษรศาสตร์ 23 พ.ย. 2561
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมระบบท่อส่งน้ำดับเพลิง 23 พ.ย. 2561
คณะอักษรศาสตร์ จ้างทำตาข่ายกันนก อาคารวชิรมงกุฎ 23 พ.ย. 2561
คณะอักษรศาสตร์ ซ่อมสิ่งชำรุด อาคาร 36 ปี 22 พ.ย. 2561
คณะอักษรศาสตร์ จ้างเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าและเปลี่ยนโคมไฟฟ้า 22 พ.ย. 2561

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 1602 รายการ แสดงข้อมูลที่  951 ถึง  1000

หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33]